Žvakaća guma umjesto maske protiv korone?

1540

Eksperimentalna žvakaća guma mogla bih reducirati širenje Corona virusa.

Eksperimentalna žvakaća guma mogla bih reducirati količinu korona virus čestica u pljuvačci i tako umanjiti njihovo prenošenje, kako kažu studije objavljene u medicinskom časopisu Molekularna terapija. Žvakaća sadrži protein koji “hvata” čestice virusa i mogla bi smanjiti širenje kapljica koje imaju u sebi čestice virusa kada zaražene osobe pričaju, dišu ili kašlju. Kako se navodi, žavakaća guma mogla bi biti odlična i opće prihvatljiva strategija u zaštiti i smanjenju širenja virusa sa zaražene osobe na osobe u okolini. Žvakaća guma je testirana na Univerzitetu Pensilvanija gdje su korištene pljuvačke pacijenata zaraženih Covid-19 virusom. Guma sadrži kopije proteina ACE2 na površini stanica, što je “šiljak” protein koji koronavirus koristi da probije zdrave stanice i zarazi ih. Prilikom eksperimenta, čestice virusa su se pričvrstile za ACE2 receptore u žvakaći. Broj virusa u uzorcima je opao za više od 95%, rekli su istraživači. Žvakaća ima ukus kao i obična žavkaća i može se čuvati godinama na normalnoj temperaturi. Konzumiranje žvake u svrhu smanjenja količine virusa u pljuvačci, dovelo bi do efikasnije kontrole širenja korona virusa na globalnom nivou. Napravljena je od kliničkog biljnog materijala koji zadovoljavaju FDA standarde. Još uvijek nije puštena za opštu upotrebu, jer su testiranja još uvijek u toku.